220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Kółko Dziennikarskie

Działalność koła dziennikarskiego koncentruje się na redagowaniu i uzupełnianiu kroniki szkolnej oraz wykonywaniu gazetek tematycznych w holu szkoły. Uczniowie  doskonalą umiejętności komunikowania się, korzystanie z różnych źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, prasa, radio, telewizja), rozwijają umiejętność posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych.