220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Budzenie pasji badawczych i naukowych w naszej szkole

Na zajęciach z chemii uczniowie klasy siódmej przeprowadzili ciekawe doświadczenia dotyczące prostych reakcji chemicznych, połączonych z badaniem właściwości różnych substancji. Każdy uczeń, pod opieką nauczyciela, w szkolnych warunkach laboratoryjnych sprawdzał, czy gazem wydzielającym się w wyniku przeprowadzanej samodzielnie reakcji chemicznej jest wodór. W celu zbadania właściwości wodoru uczniowie wykorzystali zapalone łuczywo i weryfikowali, czy otrzymany gaz spala się gwałtownie i wybuchowo. Kolejnym doświadczeniem było wykonanie tęczy w probówce. To doświadczenie pięknie pokazuje ułożenie cieczy różniących się gęstością. Uczniowie barwili wodę kolorową bibułą, a następnie tworzyli roztwory cukru o różnych gęstościach. Doświadczenie stało się inspiracją do rozmowy na temat konsekwencji różnic w gęstości cieczy. Oto krótka fotorelacja z zajęć

.