220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

PEDAGOG SZKOLNY

Miejsce pedagoga szkolnego znajduje się na styku społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców. Obserwując życie szkolne, konflikty i różnice interesów
pełni rolę obiektywnego rzecznika praw ucznia, wspiera racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazuje możliwości budowania
pozytywnych więzi.

Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i instytucji wspierających
szkołę i rodzinę.

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:
· mają problemy z rówieśnikami,
· mają problemy rodzinne,
· nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,
· czują się samotni,
· myślą, że nikt ich nie rozumie,
· nie potrafią się uczyć,
· chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,
· mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,
· chcą podzielić się sukcesami i radościami.

Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, gdy:
· niepokoi ich zachowanie dziecka,
· chcą porozmawiać o dziecku,
· chcą poprawić relacje z dzieckiem,
· potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
· zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,
· znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
· mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.