220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Pasowanie na ucznia

Dnia 17 października 2022 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Dzieci przygotowały część  artystyczną dla rodziców i Pani Dyrektor. Deklamowały wiersze i śpiewały piosenki. Następnie w obecności pocztu sztandarowego złożyły uroczyste ślubowanie i wysłuchały przemówienia Pani Dyrektor. Przedstawicielki Samorządu Szkolnego serdecznie przyjęły nowych uczniów do szkolnej społeczności i wręczyły im drobne upominki.

Uczniowie złożyli swoje pierwsze podpisy w dokumentacji szkolnej, a rodzice przygotowali dla nich rożki ze słodyczami. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.