220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Klub Małego Odkrywcy

Celem kółka małego odkrywcy jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych. Na zajęciach zwiększa się świadomość przyrodniczo-ekologiczna uczniów, pobudzana jest ciekawość i zainteresowanie takimi dziedzinami jak geografia, przyroda czy geologia. Zdobywanie wiedzy odbywa się przy użyciu kart pracy, prezentacji multimedialnych, kart edukacyjnych 4d i tabletów.