220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Koło techniczno-informatyczne

CZĘŚĆ TECHNICZNA:

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań, twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej. Podczas zajęć uczniowie będą projektować i wykonywać proste przedmioty. Poznają sposoby racjonalnego wykorzystania surowców wtórnych w celu poszerzania świadomości ekologicznej.
Zaplanowane działania:

  • zajęcia papieroplastyczne,
  • ściegi ręczne,
  • decoupage,
  • modelowanie w glinie.
CZĘŚĆ INFORMATYCZNA:

Celem  zajęć jest rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia oraz zadaniowego podejścia do stawianych problemów. Podczas zajęć uczniowie będą tworzyć programy, a także rozwijać umiejętność pracy zespołowej.

Zaplanowane działania:

  • „Kodowanie na dywanie” z wykorzystaniem maty, kubeczków i krążków,
  • budowa i projektowanie robotów z wykorzystaniem Lego Spike.