220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

SZKOLNA LIGA ORTOGRAFICZNA

SZKOLNA LIGA ORTOGRAFICZNA

Adresaci: wszyscy uczniowie z klas IV – VIII

Forma zawodów: comiesięczne turnieje  (od października 2022 r. do  maja 2023 r.)

Treść: w każdym turnieju test lub dyktando

Zwycięzca: osoba, która wykaże się znakomitą znajomością reguł ortograficznych i uzyska najwyższy wynik łączny, zostanie MISTRZEM ORTOGRAFII SZKOŁY!

Pod koniec roku szkolnego 2022/2023 ogłosimy finalistów w dwóch kategoriach (klasy IV-V i klasy VI-VIII).

Przewidujemy również wyróżnienie dla klasy, której uczniowie wspólnie zdobędą największą liczbę punktów.

Życzymy dobrej zabawy w walce z BYKAMI!

Dokładne informacje i zakres wiedzy na poszczególne miesiące znajdują się w REGULAMINIE poniżej.

                                   REGULAMIN KONKURSU

 Cele  konkursu:

 • wyrabianie szacunku do języka ojczystego,
 • popularyzacja poprawnej polszczyzny,
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad prawidłową pisownią,
 • rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce,
 • motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie biorą udział uczniowie klas IV – VIII.

Obowiązuje znajomość reguł ortograficznych przewidzianych na dany etap.

Zasady organizacji:

 • Liga trwa od października do maja  ( 8 etapów)
 • Przeprowadzana będzie na dwóch poziomach
 • W wyznaczonych miesiącach uczniowie napiszą dyktando lub uzupełnią tekst wyrazami
 • Każdy etap Ligi jest punktowany. Na podstawie liczby zdobytych punktów, ustala się miejsce ucznia  w klasyfikacji indywidualnej.
 • Prowadzona będzie też liga klasowa.
 • Uczniowie z trudnościami w pisaniu potwierdzonymi przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną  będą oceniani według odrębnych kryteriów.
 • Uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów we wszystkich etapach, zostanie MISTRZEM ORTOGRAFII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LASOCICACH.
 • Uczniowie, którzy zajmą II zostaną WICEMISTRZAMI SZKOŁY
 • Dla zwycięzców indywidualnych i klasowych przewidziane są nagrody.

Zakres wiadomości:

 • październik : pisownia wyrazów z ó/u
 • listopad: pisownia wyrazów z rz/ż
 • grudzień: pisownia wyrazów z  h/ch,
 • styczeń: pisownia przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy
 • luty: pisownia wyrazów wielką i małą literą
 • marzec: pisownia wyrazów z ą, ę; om, on; em, en
 • kwiecień i maj : ROZBÓJNIK, czyli wszystko, co wcześniej
   

Organizatorzy: Dominika Rataj