220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Samorząd uczniowski

Działalność Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej w Lasocicach

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023 liczy 8 uczniów z klas 4 – 8.

Opiekę sprawuje pani Hanna Maćkowiak.

Założeniem naszej działalności jest:

  • organizacja imprez szkolnych oraz obchodów świąt nietypowych,
  • uatrakcyjnianie uczniom pobytu w szkole, proponowanie różnych form aktywności, stwarzanie sytuacji nowych, zabawowych, rozwijających zainteresowania naszych uczniów,
  • zachęcanie i angażowanie uczniów do wspólnych działań,
  • dbanie o miłą i przyjazną atmosferę w szkole,
  • integrowanie społeczności uczniowskiej,
  • organizacja akcji charytatywnych,
  • współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu,
  • współpraca z Młodzieżową Radą Gminy.

Skład Samorządu Uczniowskiego

KLASA 4

Zuzanna Matuszewska
Wojciech Józefiak

KLASA 5
Antonina Małycha
Aleksander Wencel

KLASA 6
Josephine Rivoalen
Olga Matuszewska

KLASA 8
Aleksandra Kowalewicz (przewodnicząca SU)
Julia Stachowska