220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Samorząd Uczniowski

Działalność Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej w Lasocicach

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024 liczy 8 uczniów z klas 4 – 7.

Opiekę sprawuje pani Hanna Maćkowiak i pani Ewa Stanisławska.

Założeniem naszej działalności jest:

  • organizacja imprez szkolnych oraz obchodów świąt nietypowych,
  • uatrakcyjnianie uczniom pobytu w szkole, proponowanie różnych form aktywności, stwarzanie sytuacji nowych, zabawowych, rozwijających zainteresowania naszych uczniów,
  • zachęcanie i angażowanie uczniów do wspólnych działań,
  • dbanie o miłą i przyjazną atmosferę w szkole,
  • integrowanie społeczności uczniowskiej,
  • organizacja akcji charytatywnych,
  • współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu,
  • współpraca z Młodzieżową Radą Gminy.

Skład Samorządu Uczniowskiego

KLASA 4

Zofia Kierzek (przewodnicząca SU)
Cezary Lebek

KLASA 5
Antoni Michalak
Kamil Cyka

KLASA 6
Helena Kierzek
Aleksander Gawrych

KLASA 7
Maja Sowa
Franciszek Szulczyk