220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Nasza szkoła w programie „Adopcji na odległość”

Od października 2022 roku włączyliśmy się w pomoc podopiecznym misji salezjańskich w Afryce w Zambii.

Na czym polega program „Adopcji na odległość”
Adopcja na odległość to przyjęcie do swojego życia biednych dzieci lub młodzieży z kraju misyjnego poprzez zapewnienie im możliwości edukacji. Osoby do Adopcji na odległość przedstawiają misjonarze salezjanie. Wybierają najbardziej potrzebujące dzieci i młodzież, którym rodzice nie są w stanie zapewnić edukacji, a często nawet zaspokoić ich podstawowych potrzeb. Przeważnie jednak są to dzieci osierocone. Czasami same dzieci lub ich opiekunowie zgłaszają się do misji z prośbą o pomoc. Misjonarze raz lub dwa razy w roku przesyłają adopcyjnym opiekunom informacje o dziecku, jego listy, zdjęcia, kopie świadectw szkolnych.

Minimalna roczna wpłata wynosi 480,00 złotych (to kwota wystarczająca na zaspokojenie potrzeb związanych z wydatkami szkolnymi dla jednej osoby na okres 1 roku). Misjonarze osobiście opłacają koszty nauki oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb podopiecznych, takich jak: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne. Nadwyżki mogą być przekazywane dla najbardziej potrzebujących dzieci, nie objętych programem.

Opieką objęte są osoby w wieku od 6 do 25 lat głównie z Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Europy, w sumie z 18 krajów świata: Albania, Brazylia, Gabon, Ghana, Gruzja, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mongolia, Peru, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Ukraina, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia

Za pośrednictwem Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w ciągu 6 lat dzięki imiennej adopcji na odległość 4853 dzieci i młodzieży otrzymało możliwość nauki, natomiast dzięki grupowej adopcji na odległość od 2 lat otrzymuje pomoc ponad 3000 dzieci.

Więcej o programie Adopcji na odległość na stronie Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego:
http://www.adopcja.salezjanie.pl