220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Zajęcia Taneczne

Zajęcia taneczne dla uczniów naszej szkoły to kolejna bardzo atrakcyjna i potrzebna forma zajęć. Taniec, zabawy ruchowe ze śpiewem poprawiają między innymi sprawność, wytrzymałość, koncentrację, wyobraźnię przestrzenną. W tańcu nie ma miejsca na nudę. W pracy z dziećmi wykorzystuję wiele twórczych form i metod stymulujących ich rozwój. W radosny i niewerbalny sposób wprowadzam dzieci w świat narodowej tradycji, świadomości lokalnej i kochania tego co nam najbliższe. Na zajęciach uczniowie tworzą ruch improwizowany do muzyki, wykonują podstawowe kroki i figury tańców ludowych. Mają możliwość prezentowania swoich umiejętności tanecznych na imprezach szkolnych, festynach.