220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Klub Małego Odkrywcy

Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych. Zdobywanie wiedzy odbywa się przy użyciu kart pracy, prezentacji multimedialnych, kart edukacyjnych 4d i tabletów.

Koło Dziennikarskie

Uczniowie doskonalą umiejętności komunikowania się, korzystanie z różnych źródeł informacji, rozwijają umiejętność posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych.

Koło Szachowe

Na zajęciach uczniowie poznają podstawy gry w szachy oraz uczą się sztuczek i strategii, które pomogą zwyciężyć niejedną partię szachów.

Zajęcia Plastyczne

Zajęcia plastyczne na których uczniowie pracują kreatywnie. Wykorzystywane techniki plastyczne wspierają rozwój motoryki małej i pomagają rozładować wewnętrzne napięcia.

Zajęcia Taneczne

Taniec, zabawy ruchowe ze śpiewem poprawiają między innymi sprawność, wytrzymałość, koncentrację, wyobraźnię przestrzenną. W tańcu nie ma miejsca na nudę.

SKS

Taniec, zabawy ruchowe ze śpiewem poprawiają między innymi sprawność, wytrzymałość, koncentrację, wyobraźnię przestrzenną. W tańcu nie ma miejsca na nudę.

Gromada Zuchowa "Przyjaciele Zwierząt"

Dzieci podczas zbiórek ucząc się i bawiąc zuchy zdobywają sprawności zuchowe. Dużą atrakcją są biwaki, rajdy, ogniska, gry terenowe, nocowanie w szkole.

Koło techniczno-informatyczne

Zajęcia podzielone na dwa segmenty: skupiający się na aspekcie technicznym, z rozwojem twórczego myślenia na czele, oraz informatycznym, dot. myślenia zadaniowego.